کانکس و تفاوت کانکس معمولی با کانکس ساندویچ پانل

کانکس چیست؟ کانکس به اتاقهای پیش ساخته ای گفته می شود که برای اقامت و انجام کار در انواع شرایط آب و هوایی و مکانهای جغرافیایی تولید و ساخته شود و امکان جابجایی و حمل ونقل کانکس دارد. استفاده از مواد اولیه سبک و با کیفیت در ساخت کانکس موجب می شود که کانکس در […]