کانکس چند تکه و عرض زیاد

مشخصات کانکس چند تکه و عرض زیاد :
این کانکس ها به علت عرض زیاد و غیر قابل حمل بودن بصورت چند تکه تولید می گردد و بصورت پازل در مقصد کنار هم گذاشته و در کمترین زمان بهم وصل و تبدیل به یک فضای یکپارچه بزرگ می گردد.

۱۸ مهر، ۱۳۹۳