کانکس باسکول

کانکس باسکول :

این طراحی مخصوص باسکول جلوی کارخانجات، انبارها و….. می باشد زیرا کاربر داخل کانکس با شرایطی که در اتاق پیش بینی شده ، می تواند در زمان ورود و خروج خودروها،تمام مراحل را تحت کنترل گرفته و از طریق پنجره بازشو جلوی خود، با سرنشین خودرو در ارتباط باشد.

۱۸ مهر، ۱۳۹۳