ساختمان پیش ساخته ورزشی

ساختمان پیش ساخته ورزشی :
معمولاً در سقف ورزشگاه ها ، استخرها و باشگاه ها از سقف های پیش ساخته استفاده می شود ولی در این عصر جدید از خیلی ورزشگاه ها و مجموعه های تفریحی و استخرهای چند منظوره کلاً از ساندویچ پانل یا به عبارتی از ساختمان های پیش ساخته استفاده می شود زیرا دارای مزایای سرعت در اجرا ، ضد زلزله ، عایق بسیار قوی می باشد.

۲۹ مهر، ۱۳۹۳