ساختمان پیش ساخته مدرسه

ساختمان پیش ساخته مدرسه :
ساختمان پیش ساخته مدرسه،در مناطق کوهستانی و دورافتاده کاربرد بسیار دارد و امکان ساخت این ساختمان با هر مساحتی و با هر نقشه ای قابل اجرا می باشد و از مزایای این ساختمان سرعت در اجرا ، ضد زلزله ، عایق بسیار قوی آن می باشد.

۱۵ شهریور، ۱۳۹۷