جدول مقایسه مشخصات فنی و قیمت کانکس های فایبرکانکس

         تیپ   بدنه خارجی   بدنه داخلی        سقف          کف    درب و پنجره    عایق بندی    شاسی        اسکیتی    اسکلت قیمت هر متر مربع

( ریال )

        ممتاز

  ( ساندویچ پانل )

          ساندویچ پانل

۴ سانتیمتر

ورق ۰/۵ میلیمتر

  ساندویچ پانل

۴ سانتیمتر

ورق ۰/۵ میلیمتر

      چوب نراد           ۲/۵ سانتی       گندگی شده با          کفپوش U.P.V.C دوجداره فوم پلی اوریتان   دانسیته ۴۰      تیرآهن

۱۴

 

   پروفیل

۸۰ × ۴۰

۴۰ × ۴۰

۶/۰۰۰/۰۰۰
            ۱

  ( ساندویچ پانل )

          ساندویچ پانل

۴ سانتیمتر

ورق ۰/۵ میلیمتر

   ساندویچ پانل

۴ سانتیمتر

ورق  ۰/۵ میلیمتر

       نئوپان

۱۶ میلیمتر

کفپوش

U.P.V.C دوجداره فوم پلی اوریتان   دانسیته ۴۰     تیرآهن

۱۴

   پروفیل

۸۰ × ۴۰

۴۰ × ۴۰

۵/۶۰۰/۰۰۰
           ۲

  ( ساندویچ پانل )

          ساندویچ پانل

۴ سانتیمتر

ورق ۰/۳ میلیمتر

  ساندویچ پانل

۴ سانتیمتر

ورق ۰/۳ میلیمتر

       لترون

۱۶ میلیمتر

بدون کفپوش

  آلومینیوم رنگی         سنگین

تک جداره

فوم پلی اوریتان   دانسیته ۳۶     پروفیل

۸۰× ۴۰

   پروفیل

۸۰ × ۴۰

۴۰ × ۴۰

۴/۹۰۰/۰۰۰
          ۳

     ( P.V.C )

  ورق گالوانیزه          رنگی

۰/۵ میلیمتر

دیوارپوش P.V.C

سفید درجه یک

  ورق گالوانیزه           رنگی

۰/۵ میلیمتر

       نئوپان

۱۶ میلیمتر

کفپوش

  آلومینیوم رنگی         سنگین

تک جداره

    فوم پلی           استایرن         دانسیته ۲۰     تیرآهن

۱۴

   پروفیل

۸۰ × ۴۰

۴۰ × ۴۰

۴/۵۰۰/۰۰۰
          ۴

     ( P.V.C )

  ورق گالوانیزه         رنگی

۰/۴ میلیمتر

دیوارپوش P.V.C

سفید

   ورق گالوانیزه          رنگی

۰/۳ میلیمتر

        لترون

۱۶ میلیمتر

بدون کفپوش

  آلومینیوم رنگی           سبک

تک جداره

    فوم پلی           استایرن          دانسیته ۱۴     پروفیل

۸۰× ۴۰

   پروفیل

۶۰ × ۳۰

۳۰ × ۳۰

۳/۶۰۰/۰۰۰
           ۵

      ( P.V.C )

 ورق گالوانیزه         رنگی

۰/۳ میلیمتر

دیوارپوش P.V.C

سفید

   ورق گالوانیزه          رنگی

۰/۳ میلیمتر

اما بصورت صاف

       لترون

۱۶ میلیمتر

بدون کفپوش

 

فلزی

    فوم پلی           استایرن          دانسیته ۱۴       پایه

۱۵ سانتیمتر

 

   پروفیل

۶۰ × ۳۰

۳۰ × ۳۰

۳/۰۰۰/۰۰۰

۰۶ دی، ۱۳۹۴