کامپوزیت چیست ؟

بشر از دیر باز با پدیده کامپوزیت آشنا و مانوس بوده و در ساخت اولین خانه های تاریخ از این صنعت کمک گرفته است.کاهگل به

ادامه مطلب »